Hybridisering

Hybridorbitaler#

Orbitaler forklarer hvordan elektronene beveger seg rundt atomkjernen, og er et uttrykk for elektronenes sannsynlige plassering. De ulike orbitalene kan også smelte sammen og danne hybridorbitaler med ulik form. Disse nye orbitalene kommer av at flere elektroner vil påvirke hverandres relative plassering. Hybridisering forklarer også strukturen i en kovalent binding. Dette er svært nyttig for å forstå geometrien til ulike molekyler.

Et mye brukt eksempel er karbonatomet. Karbon har 1 S-orbital og 3 P-orbitaler. Disse kan sammen danne en tetraeder, som i metan, eller et mer linjært molekyl, som i karbondioksid.