Orbitaler

Skall#

Fra kjemien kjenner vi at elektronene rundt et atom befinner seg i ulike skall rundt kjernen. For eksempel har karbon et skall innerst med 2 elektroner, og et skall ytterst med plass til 8, hvorav 4 er der fra før. Dette er en nyttig modell, som forteller oss mye om hvordan ulike atomer kan danne kovalente bindinger gjennom å dele elektroner med andre.

Orbitaler#

Fra kvantefysikken har vi fått en mer nyansert forståelse av hvordan elektronene forholder seg til kjernen gjennom orbitaler. Disse er elektronenes sannsynlige plassering i forhold til kjernen, og varierer i form. Hvert orbital har plass til 2 elektroner. Det innerste orbitalet S er formet som en kule. Videre har vi P-orbitaler som kommer parvis, og er mer dråpeformet. Vi har 3 p-orbitaler. Slik at “skallet” som tidligere inneholdt 8 elektroner, istedenfor består av ett S-orbital og tre P-orbitaler.