VSEPR

Geometri i kjemiske forbindelser#

Elektronene i et atoms ytterste skall, ofte kalt valenselektroner, vil forsøke å være nært kjernen og samtidig fjernt fra hverandre. Dette gir grunnlag for Valence Shell Electron Pair Repulsion (VSEPR), som er en modell som enklere lar oss forstå geometrien i ulike molekyler.

Et eksempel på dette er vann. Siden oksygenatomet har to frie elektronpar, vil disse, sammen med hydrogenatomene, forsøke å maksimere sin innbyrdes avstand. Dermed får vi en tetraeder. Derfor får vi en vinkel, eller “knekk”, mellom hydrogenatomene og oksygenatomet. Et annet eksempel uten frie elektronpar i det sentrale atomet er CO2, hvor karbonet og oksygenatomene ligger på en rett linje.