Little Man Computer

LMC.py 💻

Jeg bygde dette programmet for å forenkle rettingen i et fag jeg underviser på Universitetet i Oslo. I emnet lærer studentene blant annet å programmere i en simulator kalt Little Man Computer, som visualiserer hvordan prosessoren i en maskin fungerer.

Vanlig arbeidsflyt for å rette en oppgave ville vært å åpne nettsiden, laste opp tekstfilen med koden til studenten, trykke kjør og fylle inn testdata. Deretter observere om programmet kjører som det skal.

Dette blir fort ganske arbeidskrevende. Kommandolinjeverktøyet lot meg automatisere både kjøring og testing koden til studenten. Det var også en spennende øvelse i å skrive en enkel tolker for et lite programmeringsspråk med få instruksjoner.

Selve prosjektet finner du her. 🚀