Webhjelp til Boligoppropet

Prosjektet#

Spire tok etter Globaliseringskonferansen initiativ til en allianse for ny boligpolitikk. En rekke progressive organisasjoner bidro inn i prosessen om å lage en felles plattform. For å spre kravene trengte de en nettside, som jeg lagde på frivillig basis. Sluttresultatet finner du her. 🏆

Statiske nettsider#

Vanligvis er nettsider en ganske vrien og dyr greie. Statiske nettsider er internett på gamlemåten, enkle statiske dokumenter bestående av html. Skal du lage en nettside uten brukerlogin, kommentarfelt eller annet dynamisk innhold, er dette en grei løsning. Den enkle oppbygningen gjør også at sidene enkelt kan tåle store mengder trafikk. Ellers er de også rimelige i drift. Boligoppropet.no hostes gratis via Github-pages og koster ikke mer enn domeneleien på 120 kr i året.

Prosessen#

Vi tok utgangspunkt i de ferdige temaene fra Hugo, valgte ett av dem og gjorde noen enkle tilpasninger. Maria Clara Doupovec illustrerte et forsidebilde, og jeg la inn oppropsteksten. Samlet arbeidsmengde for min egen del var mindre enn et dagsverk.